Dave naast vrachtwagen
Nieuws

Sectormonitor: Krapte op de arbeidsmarkt houdt aan

De arbeidsmarkt voor in de sector transport en logistiek blijft zeer krap. Het aandeel ondernemers dat last heeft van een personeelstekort ligt op vergelijkbaar (hoog) niveau als vorig jaar.

Gepubliceerd:

Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs blijft hoog, voor transportplanners en logistiek medewerkers neemt het aantal vacatures af ten opzichte van vorig jaar. De uitstroom naar pensioen neemt toe, vooral onder vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast neemt het aantal faillissementen toe. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek.

STL: “In het eerste kwartaal van 2023 zijn transportondernemers per saldo positiever gestemd over het personeelsbestand in hun bedrijf dan een kwartaal eerder. Er zijn meer transportondernemers die de komende 3 maanden een uitbreiding van het personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname voorzien (17% van transportondernemers verwacht de komende 3 maanden een toename en 9% een afname). Per saldo verwacht 7,7% een uitbreiding tegenover 4,4% een kwartaal eerder. Over het verwachte economisch klimaat zijn werkgevers per saldo negatief, maar minder dan in het voorgaande kwartaal. De omzet in goederenvervoer en logistieke dienstverlening stijgt, maar minder sterk dan in voorgaande kwartalen. Het aantal faillissementen neemt toe ten opzichte van voorgaande kwartalen en vorig jaar.”  

Werknemer transport en logistiek

De sectormonitor Q4 2022

Lees de laatste ontwikkelingen in de sector transport en logistiek

Meer arbeidsmarktontwikkelingen uit deze Sectormonitor:

  • Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs blijft hoog. Er zijn eind februari 2023 bijna 14.400 openstaande vacatures (tegen ruim 11.900 vorig jaar). Voor logistiek/magazijnmedewerkers zijn er eind februari wat minder vacatures dan vorig jaar (UWV, 2023). De arbeidsmarkt voor chauffeurs en transportplanners en logistiek medewerkers is in het 4e kwartaal zeer krap: naar verhouding zijn er veel vacatures en weinig werkzoekenden. 
  • Veel ondernemers in de verschillende bedrijfstakken in Nederland geven volgens het CBS aan last te hebben van een personeelstekort (gemiddeld 34%). Begin 1ste kwartaal 2023 gaf 44% van de ondernemers binnen het goederenvervoer over de weg aan hierdoor belemmerd te worden (begin 2022-Q4 lag dit aandeel op 51%, begin 2022-Q3 op 54%). Het aandeel ondernemers dat personeelstekort ervaart ligt op vergelijkbaar niveau als vorig jaar (46% in 2022-Q1). Onder de ondernemers binnen logistieke dienstverlening is dit aandeel begin 1ste kwartaal 37%.
  • In het vierde kwartaal 2022 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van +10% en in logistieke dienstverlening +5,4% ten opzichte van een jaar eerder (CBS, 2022). De omzetstijging in 2022-Q4 in goederenwegvervoer en logistiek is minder sterk dan in voorgaande kwartalen. In heel 2022 groeide de omzet in goederenwegvervoer met 14,2% t.o.v. 2021. In 2020 had de branche last van coronamaatregelen en was er sprake van omzetverlies. De omzet lag vanaf 2e kwartaal 2021 boven het niveau van voor de maatregelen.
  • De instroom werknemers in WW is in januari lager dan in december. Voor chauffeurs ligt de instroom lager dan een jaar eerder (224 in januari 2023 tegen 265 in 2022). Voor transportplanners en logistiek medewerkers ligt deze hoger (263 in januari 2023 tegen 222 in 2022). Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in januari 2023 toe (CBS/UWV, 2023). Ten opzichte van januari vorig jaar lag het aantal lopende WW-uitkeringen lager (-20%).

Ontwikkelingen ten aanzien van werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

  • Het aantal bedrijven neemt toe ten opzichte van jaar eerder (7.585 bedrijven in 2022-Q4 tegen 7.444 in 2021-Q4), t.o.v. vorig kwartaal neemt aantal licht af. Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf blijft ongeveer op hetzelfde niveau (22,4 in 2022-Q4 tegen 22,5 in 2021-Q4).
  • Het aantal faillissementen ligt in 2022-Q4 op een hoger niveau dan vorig jaar (27 in 2022-Q4 tegen 17 in 2021-Q4). Dat aantal ligt ook hoger dan in de voorgaande kwartalen. In heel 2022 gingen in de sector ook meer bedrijven failliet dan in 2021 (78 bedrijven tegen 62), het aantal faillissementen ligt wel lager dan in jaren voor 2021. Het totaal aantal faillissementen in Nederland lag in 2022 laag. In augustus 2022 bereikte het aantal faillissementen zelfs het laagste niveau sinds het begin van de tijdreeks in januari 1981 (CBS, 2022). Vanaf september en oktober loopt het landelijk aantal faillissementen wel weer wat op.
  • Het totaal aantal werknemers in de sector bedraagt 169.741 in 2022-Q4 (tegen 167.646 in 2021-Q4). Het aantal werknemers neemt toe t.o.v. vorig jaar (+1,25% t.o.v. 2021-Q4) en vorig kwartaal. Het aantal chauffeurs neemt iets af. Er zijn 92.662 chauffeurs in 2022-Q4 (en 92.956 in 2021-Q4). 
  • In 2022-Q4 is de instroom 9.412 en de uitstroom 5.940. Instroom ligt lager en uitstroom hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. 63 procent van de instroom bestaat uit werknemers tussen 18-35 jaar. De leeftijdspiek bij de instroom ligt op 20 jaar en bij de uitstroom op 67 jaar.
  • De pensioenuitstroom van werknemers ligt in 2022 hoger dan in 2021 (1.673 in 2022 tegen 1.519 in 2021). Vooral de pensioenuitstroom van chauffeurs nam toe. De pensioenuitstroom is vanaf 2020 een stuk hoger dan in voorgaande jaren. De gemiddelde leeftijd van werknemers niet-chauffeurs daalt tot 39,2 in 2022-Q4. De gemiddelde leeftijd van chauffeurs stijgt, is ruim 45 jaar in 2022-Q4.
  • Aandeel parttimers neemt toe t.o.v. vorig jaar, zowel onder chauffeurs als onder werknemers niet-chauffeurs. 12% van chauffeurs werkt parttime en 56% van werknemers niet-chauffeurs in 2022-Q4.

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB. 

Benieuwd naar meer cijfers en trends?

Bekijk hier de Sectormonitor 4e kwartaal 2022. Voor een verdere verdieping van de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt verwijzen wij naar de nieuwe Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer

Blijf op de hoogte van nieuws in de transport en logistiek

Blijf op de hoogte

Ontvang wekelijks het laatste nieuws over werken in de transportsector in je mailbox.

Schrijf je in!
Wat vind je van deze pagina?