Ontwikkelkracht in transport en logistiek

Een sterke leercultuur begint op de werkvloer

Ontwikkelkracht in 5 stappen

De pilot ‘Ontwikkelkracht’ van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) is maatwerk voor elk deelnemend bedrijf. We gaan uit van de werkpraktijk in jouw bedrijf. We kijken dus wie er op de werkvloer staat, wat daar gebeurt en waar de mogelijkheden liggen. Dat gaan we eerst goed in kaart brengen. Zó ga je in 5 stappen naar een sterkere leercultuur.

STAP 1: ORIËNTATIEGESPREK  

We gaan allereerst in gesprek met de directie en/of HR. In overleg bepalen we dan hoe groot (of hoe klein) we de pilot maken. Daarvoor inventariseren we welke leer- en ontwikkelmiddelen al aanwezig zijn. We bespreken ook wie uit de organisatie gaat deelnemen. En in welke rol ze dat doen. Vervolgens kijken we samen vooruit naar de vervolgstap: het uitvoeren van de Leercultuurscan. Die willen we goed laten aansluiten bij de organisatiestructuur, strategie en missie van het bedrijf.

STAP 2: LEERCULTUURSCAN  

De Leercultuurscan is een online-vragenlijst die medewerkers online kunnen invullen, bijvoorbeeld op hun telefoon. Dat kost zo’n 10 tot 15 minuten. Jouw organisatie verstuurt die vragenlijst naar de medewerkers. Met hun antwoorden krijgen we een goed beeld van de huidige leer- en ontwikkelcultuur, hoe medewerkers die ervaren en wat hun ontwikkelwensen zijn. 

STAP 3: ACTIEPLAN OP MAAT

In een workshop bespreken we de uitkomsten van de Leercultuurscan. We helpen je dan bij het prioriteren van acties die de leercultuur binnen jouw organisatie versterken. STL heeft daarvoor verschillende leerinterventies en tools  beschikbaar. Die kun je in een Actieplan opnemen. Onze experts leggen precies uit wat je ermee kunt bereiken.  

We bepalen vervolgens samen of je op eigen kracht een Actieplan kunt opstellen, of dat ondersteuning van onze experts gewenst is. 

STAP 4: AAN DE SLAG

Zijn de prioriteiten bepaald? Dan kun je kort na de workshop al aan de slag. We gaan dan de eerste interventies doen. We zorgen ervoor die acties en activiteiten ook impact maken, zodat er op de werkvloer een positief gevoel ontstaat over leren en ontwikkelen. ‘Echt wat aan gehad’, is de reactie die we willen horen!

STAP 5: BORGEN EN EVALUEREN

Een leercultuur maken is geen project met een begin en een einde. De pilot biedt je een springplank. Je zult dus sprongen moeten blijven maken. Om ervoor te zorgen dat de basis goed staat, zullen we de pilot met je evalueren. Wat ging goed? Wat kon beter? En wat wil je in de toekomst (blijven) doen? Op die manier borgen we het bouwen aan de leercultuur in je bedrijf.

Ontwikkelkracht in transport en logistiek

Aanmelden Pilot Ontwikkelkracht

Wil jij een sterkere leercultuur in je bedrijf? Met medewerkers die groeien in hun vak, inzetbaar blijven en extra competenties aanleren?

Aanmelden (088-2596121)
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen?

Heb je vragen over de pilot ontwikkelkracht? Bel ons!

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?