Werken in transport en logistiek

Bied jij veiligheid in jouw bedrijf? Pak regie met onze tips!

Voelen je medewerkers zich altijd veilig in jouw bedrijf? Of is er weleens sprake van ongewenste omgangsvormen? Zijn er medewerkers die zich opgejaagd voelen, of werkstress ervaren? 8 tips om aan een veiligheidscultuur te werken!

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) biedt je een uitgebreide dienstverlening om het bewustzijn over veiligheid van je medewerkers te vergroten, inclusief coaches die je daarbij ondersteunen. Als je aan SOOB afdraagt, kun je er meestal kosteloos gebruik van maken. Hieronder onze tips om aan jouw veiligheidscultuur te werken.

“Door ook aandacht te besteden aan het gedrag van medewerkers heb je een veel hoger rendement van je investeringen in veilig werken.” - Ingrid de Ruijter, sectoradviseur bij STL - 

Tip 1: Ontwikkel een heldere visie op veiligheid 

Een sterke veiligheidscultuur begint met een heldere visie van de bedrijfsleiding. Veiligheid begint echt aan de top! Als daar heldere keuzes worden gemaakt, is er veel mogelijk. Laat je eventueel door STL adviseren om een visie op veiligheid te ontwikkelen en deze daarna te delen met al je medewerkers. 

 

Tip 2: Zorg voor een veiligheidscultuur binnen je bedrijf 

Een veiligheidscultuur gaat vooral over waarden, normen en gedrag van het management en de medewerkers. Het is een cultuur waarin continu aandacht is voor veiligheid. Onveilige situaties worden niet geaccepteerd. Ook is er duidelijkheid over rollen, taken en bevoegdheden. Iedereen leeft de regels consequent na. Werknemers durven elkaar ook aan te spreken en komen uit eigen beweging met verbeterpunten. 

Zo’n cultuurverandering vraagt om een gestructureerde aanpak waarin alle medewerkers worden meegenomen. Hulp nodig bij jouw aanpak? Laat je adviseren en bijstaan door de experts van STL! 

 

Tip 3: Voer een PSA-beleid 

PSA staat voor Psychosociale Arbeidsbelasting: het risico dat werknemers lopen om werkstress te krijgen. Werkdruk en ongewenste omgangsvormen zijn belangrijke oorzaken van werkstress. Werken er meer dan 25 medewerkers in jouw bedrijf? Dan ben je verplicht een onderzoek te doen naar de beleving van de PSA. Je kunt daarvoor de Inzetbaarheidscheck van STL inzetten. Deze voldoet aan alle criteria. Je medewerkers vullen de vragen online in. Daarna kun jij een (anoniem) groepsverslag krijgen. Dat helpt je bij het opzetten van een PSA-beleid.  

Ga direct aan de slag met de inzetbaarheidscheck

Bekijk de tips voor jouw PSA-beleid

2 minuten en 18 seconden

Tip 4: Maak een RI&E met een Plan van Aanpak 

Met een Risico Inventarisatie & Evaluatie stel je alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in je bedrijf vast. Je maakt er ook een Plan van Aanpak bij. Daarmee creëer je een veiligheidscultuur waarin je alle medewerkers meeneemt. Je vergroot er ieders veiligheidsbewustzijn mee 

Je kunt daarvoor gebruikmaken van de online Branche-RI&E van Sectorinstituut Transport en LogistiekDat is gratis als je SOOB afdraagt. Daarnaast brengen we graag onze Dynamische RI&E-aanpak onder je aandacht. Daarmee houd je de RI&E continu actueel. Hulp nodig bij het maken van je RI&E en/of Plan van AanpakLaat ons je adviseren! 

Vraag direct de RI&E aan

 


Tip 5: Voorkom ongewenst gedrag 

Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we bijvoorbeeld: agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. In transport en logistiek heeft 15% van de medewerkers last van ongewenst gedrag. Het leidt tot ernstige klachten en soms zelfs tot langdurig verzuim. Neem daarom altijd in je personeelshandboek een hoofdstuk over ongewenst gedrag op en treedt op bij ongewenst gedrag 

Lees onze tips voor het opstellen van een gedragscode

 


Tip 6: Stel een vertrouwenspersoon aan 

Als werkgever ben je verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkstress te voorkomen. Dat lukt niet altijd voor 100%. Dan is het goed als je medewerkers naar een vertrouwenspersoon kunnen stappen om hun probleem te bespreken. Stel daarom een vertrouwenspersoon aan en maak dat bekend onder al je medewerkers. 

 

Is er sprake van ongewenst gedrag en kan jouw organisatie hier zelf geen oplossing voor bieden? Dan kunnen jouw medewerkers (onder voorwaarden) contact opnemen met een vertrouwenspersoon van Sectorinstituut Transport en Logistiek. 

Lees meer over de rol van de vertrouwenspersoon

 


Tip 7: Pak er een Toolbox bij 

STL biedt je 39 Toolboxen: korte online-trainingen voor je medewerkers. De meeste gaan over het veilig werken op de werkplek en over het veilig gebruik van materieel. Er zijn ook Toolboxen over ‘pesten’ en ‘agressie’. Wijs je medewerkers op het belang van deze (gratis) mini-cursussen. 

Lees meer over de kosteloze toolboxen 

 


Tip 8: Voorkom te hoge werkdruk 

Te hoge werkdruk veroorzaakt werkstress: één van de belangrijkste oorzaken van verzuim in onze sector. Als jouw medewerkers de online Inzetbaarheidscheck doen, komt naar boven of ze overbelast zijn of kampen met werkstress. Ze krijgen dan direct adviezen via het dashboard van deze check. Als ze hulp nodig hebben, kunnen ze een coach inschakelenLees wat onze coaches voor jouw medewerkers kunnen betekenen.  

Lees meer over de inzetbaarheidscheck

Ralph Morren

Hulp nodig?

Wil jij aan de slag met het verhogen van veiligheid in jouw bedrijf? Maar weet je niet waar te beginnen? Of wil je kosteloos advies?
Neem contact op met onze adviseurs. Zij staan voor je klaar.

Bel 088 – 2596110

Veelgestelde vragen

Alle vragen
Contact met medewerkers van STL

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseurs. Zij helpen je graag verder.

Bel: 088 – 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?