Door een storing zijn we tijdelijk telefonisch minder goed bereikbaar Meer informatie
Producten en diensten

Verzuimbegeleiding: kies jouw abonnement

Uitval van medewerkers kun je nooit helemaal voorkomen. Maar met onze verzuimbegeleiding heb je er wél meer grip op. Voor gestructureerde verzuimbegeleiding kies je uit twee abonnementen: Compleet en Compleet XL. Welke past bij jouw organisatie? Wij helpen je graag op weg!

Maak werk van verzuim  

De verzuimbegeleiding van STL is toegespitst op de sector. Alle betrokkenen, zoals de Bedrijfsarts, de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB-er), de Casemanager en de Interventiespecialisten, kennen de wereld van transport en logistiek. Hun doel: zorgen dat je medewerker snel herstelt en verantwoord het werk kan hervatten.   

Wat wil jij bereiken met verzuimbegeleiding? STL brengt je: 

  • Lagere kosten door minder verzuim 
  • Minder verloop van (goede) medewerkers 
  • Helderheid over het verzuimproces (via rapportages en online dashboard) 
  • Adviezen over preventie (voor gezonde en gemotiveerde medewerkers) 
  • Verbetering werkgeversimago (door échte aandacht voor welzijn en gezondheid)

Jouw team; Wie doet wat bij verzuim?

Er zijn altijd 3 professionals betrokken bij de verzuimbegeleiding van STL: de POB-er (Praktijkondersteuner Bedrijfsarts), de Bedrijfsarts en een Casemanager. Soms schakelen we ook een interventiespecialist in. Elke specialist heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd werken ze nauw samen om de verzuimbegeleiding optimaal te laten slagen!

De abonnementen

Compleet 

Dit abonnement dekt alle activiteiten die nodig zijn bij verzuim tot en met 12 weken. Daarmee is het bij uitstek geschikt voor bedrijven met weinig langdurig verzuim. Vanaf de eerste verzuimdag ondernemen we actie. Duurt een verzuimcase langer dan 12 weken? Dan betaal je vanaf dat moment voor de uitgevoerde werkzaamheden. 

Heb je een verzuimverzekering? Check dan ook of dit abonnement past binnen de polisvoorwaarden, of laat STL dat voor je doen. Sommige verzekeraars verlangen een dekking tot 104 weken (zoals bij Compleet XL). 

Compleet XL

Dit abonnement omvat alle activiteiten die nodig zijn bij verzuim tot en met 104 weken. Compleet XL dekt dus ook langdurig verzuim. Dit abonnement ontzorgt je volledig én voldoet zondermeer aan de polisvoorwaarden van je verzuimverzekering. 

We helpen je graag het juiste abonnement te kiezen. Neem contact op voor een passend advies. 

Brochure taakdelegatie

De overheid stelt eisen aan de taken die elke specialist mag (of juist moet) verrichten. Ook wie bepaalde taken mag overnemen is aan regels gebonden. In onze brochure lees je er alles over!

Bekijk de folder (0,35 MB)

Wat zijn de kosten?

Het tarief voor Verzuimbegeleiding bepalen we aan de hand van 3 factoren: de abonnementsvorm (Compleet of Compleet XL), het aantal medewerkers en het verzuimpercentage. Heb je weinig verzuim, of weet je het verzuim voldoende te verlagen, dan krijg je reductie.  

Het inzetten van de Casemanager zit niet in het abonnement. Je beslist zelf wanneer je de Casemanager inschakelt. Zo betaal je alleen voor werkzaamheden die worden uitgevoerd. 

Heb je een abonnement op Compleet? Dan ontvang je een factuur voor de werkzaamheden na de 12e week. Compleet XL dekt alle kosten tot het einde van het traject (uiterlijk in week 104). 

Hoe werkt het in de praktijk?

Wil je weten STL hoe onze verzuimbegeleiding in de praktijk werkt? En wat je kunt verwachten op welk moment?

Download het tijdpad (0,65 MB)

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen over onze dienstverlening

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen over Verzuimmanagementsysteem

Advies nodig voor een juiste keuze?

Neem contact met ons op. Onze adviseurs staan voor je klaar.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: