Man in pak in magazijn

Arbeidsmarkt jaarrapportage transport en logistiek - 2023

Alle trends, ontwikkelingen, cijfers en arbeidsmarktinformatie 2023 in de sector transport en logistiek vind je in onze uitgebreide jaarrapportage!

De Arbeidsmarktrapportage (jaarrapportage) beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek 2023 brengt de arbeidsmarkt in kaart van de sector transport en logistiek. Je leest alle trends en ontwikkelingen over werkgelegenheid, instroom en uitstroom. Je komt meer te weten over de noodzaak van opleiding en persoonlijke ontwikkeling. En over veilig en gezond werken. Deze jaarlijks terugkerende rapportage is de basis onder de activiteiten van STL.

Op deze pagina vind je:

  1. Ontwikkelingen arbeidsmarkt transport en logistiek
  2. Instroom in de sector vanuit onderwijs
  3. Leven lang ontwikkelen: opleidingen - ontwikkeling - loopbaan
  4. Vitaliteit: gezondheid en verzuim
  5. Veiligheid transport en logistiek: arbeidsongevallen en -risico’s
  6. Organisatie en leidinggeven
  7. Vrouwen in de sector transport en logistiek

Download de complete Arbeidsmarktrapportage 2023 met als bijlage het bronnen- en tabellenboek. Of lees hieronder de highlights per onderwerp.

Download de Arbeidsmarktrapportage

Download hier de complete Arbeidsmarktrapportage van 2023.

Download het bronnen en tabellenboek

Download hier het bronnen- en tabellenboek van de Arbeidsmarktrapportage 2023.

1. Ontwikkelingen arbeidsmarkt transport en logistiek

In 2023 valt de groei van de Nederlandse economie terug met in het tweede en derde kwartaal een lichte krimp. De sector heeft ook last van de economische teruggang: de omzet daalt en het aantal faillissementen loopt flink op. Het aantal chauffeurs neemt af: de uitstroom ligt boven de instroom. Wel is de arbeidsmarkt ook in 2023 krap. Veel ondernemers in de sector transport en logistiek hebben last van personeelstekort 

Lees meer…

2. Instroom in de sector vanuit onderwijs

Ruim de helft van de instromers in de sector uit het onderwijs zijn afkomstig uit het mbo. Voortgezet onderwijs, hbo en wo zijn goed voor de andere helft. Een belangrijke groep voor de instroom zijn BBL-studenten (Beroepsbegeleidende Leerweg). BBL’ers volgen het merendeel van hun opleiding in een leerbedrijf in de sector

Lees meer...

3. Leven lang ontwikkelen: opleidingen - ontwikkeling - loopbaan

De arbeidsmarkt verandert. Kennis en vaardigheden verouderen sneller. Door technologisering en digitalisering worden er steeds hogere, en andere eisen aan werknemers gesteld. Als werkenden zich blijven ontwikkelen is de kans groter dat zij inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt en niet uitvallen

Lees meer…

4. Vitaliteit: gezondheid en verzuim

Werknemers werken steeds langer door en willen gezond hun pensioen halen. Ook werkgevers wensen dat hun werknemers zo productief en inzetbaar mogelijk blijven. Werknemers en werkgevers kunnen het risico op uitval zo klein mogelijk maken. 

Lees meer…

5. Veiligheid transport en logistiek: arbeidsongevallen en -risico’s

Veiligheid hoort en moet in een bedrijf. Er zijn wettelijke regels waar bedrijven aan moeten voldoen. Maar als werkgever wil je ook gewoon goed voor je mensen zorgen. Dat voorkomt uitval door ongevallen. Belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid en preventie. 

Lees meer…

6. Organisatie en leidinggeven

Werknemers die van hun werk houden zijn een aanwinst voor een bedrijf. STL ondersteunt werkgevers bij het vinden van nieuwe werknemers en bij het behouden van de huidige werknemers. Door goed contact met werknemers voelen zij zich meer verbonden met het bedrijf. 

Lees meer…

7. Vrouwen in de sector transport en logistiek

Goed en genoeg personeel vinden blijft voor de sector een uitdaging. Vergrijzing en uitstroom naar pensioen nemen toe. Ook neemt de instroom in de sector vanuit het onderwijs af. Een belangrijke groep voor de instroom zijn vrouwen. Het aandeel vrouwelijke werknemers neemt toe. De instroom van vrouwen ligt boven de uitstroom.

 Lees meer…

Op zoek naar rapportages van voorgaande jaren?

Onze oude rapportages vind je in ons archief.

Blijf op de hoogte van nieuws in de transport en logistiek

Blijf op de hoogte

Ontvang 2-wekelijks het laatste nieuws over werken in de transport en logistiek in je mailbox.

Schrijf je in!
Contact met medewerkers van STL

Vragen? We helpen je!

STL werkt continu aan verbetering. Heb je een klacht of een verbeterpunt? Meld het ons!

Bel: 088 - 2596111

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?