Vertrouwenspersoon Edwin Houweling
Blog over vertrouwenspersoon

Interview sectoraal vertrouwenspersoon

Edwin Houweling werkt als adviseur duurzame inzetbaarheid bij Sectorinstituut Transport en Logistiek. Sinds mei 2020 vervult hij naast zijn huidige rol, ook de rol van sectoraal vertrouwenspersoon. Ben je benieuwd naar wat een sectoraal vertrouwenspersoon precies doet? Lees snel verder!

Deel deze pagina
'De vertrouwenspersoon staat altijd naast de werknemer.'

Wat houdt het in om een sectoraal vertrouwenspersoon te zijn?

’‘Een sectoraal vertrouwenspersoon is iemand bij wie je je verhaal kwijt kunt op het moment dat je tegen een probleem aanloopt rond ongewenste omgangsvormen binnen je organisatie. Het kan hierbij gaan om agressie, pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Deze  vertrouwenspersoon staat buiten jouw organisatie maar is voor alle werknemers binnen de sector bereikbaar. Het is belangrijk om duidelijk te krijgen hoe situaties door de werknemer worden ervaren. De sectoraal vertrouwenspersoon is verbonden aan een specifieke sector. In dit geval transport en logistiek.’’

Wat is een belangrijke taak als sectoraal vertrouwenspersoon?

’‘Voor STL is het belangrijk dat werknemers een prettige en sociaal veilige werkomgeving hebben. Hierin begeleiden we de werknemer graag op de juiste manier. De vertrouwenspersoon staat altijd naast de werknemer. De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor een optimale werkomgeving voor hun werknemers.’‘

Op welke manier kunnen werknemers zich bij jou aanmelden?

’‘Er is binnen de bedrijven een telefoonnummer bekend waar werknemers naartoe kunnen bellen. In de beleidsstukken staat aangegeven of er een sectoraal vertrouwenspersoon is.’‘

Wat zijn de werkzaamheden van een sectoraal vertrouwenspersoon?

’‘Wij voeren  opvanggesprekken met werknemers. Het is een gesprek waarin we een luisterend oor bieden. Dit kan eenmalig zijn, maar het komt ook voor dat er meerdere gesprekken nodig zijn. Als er meerdere meldingen over hetzelfde ongewenste gedrag binnenkomen kan de vertrouwenspersoon hierover een signaal aan de werkgever afgeven. In zo`n situatie wordt dit vooraf met de melders besproken."

Wordt er veel gebruik gemaakt van een sectoraal vertrouwenspersoon?

’‘We zien dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de sectoraal vertrouwenspersoon. De meldingen die werknemers doen gaan veelal over ongewenste ervaringen die zij hebben in de omgang met hun leidinggevende of andere collega`s binnen het bedrijf. Maar het kan ook zijn dat je te maken hebt met ongewenst gedrag door werknemers van een ander bedrijf of bij een vaste klant. De vertrouwenspersoon zal altijd jouw verhaal aanhoren en helpen bij jouw zoektocht naar een oplossing. Het kan ook zijn dat we je naar andere hulpverleningsinstanties doorverwijzen die jou beter kunnen helpen.’‘ 

Vanaf hoeveel personen zou jij een sectoraal vertrouwenspersoon adviseren?

’‘Er zijn zowel grotere als kleinere bedrijven die een sectoraal vertrouwenspersoon hebben. Bij bedrijven groeter dan 100 werknemers wordt er door STL op aangedrongen ook een interne vertrouwenspersoon aan te stellen. Op deze manier kunnen werknemers zelf bepalen of zij voor een interne of externe vertrouwenspersoon willen kiezen..’‘ 

Wat maakt dat je de rol van sectoraal vertrouwenspersoon alweer ruim 3 jaar invult? 

"Ik vind het belangrijk dat we met z`n allen binnen onze sector ernaar streven dat iedere werknemer zich in de omgang en communicatie met anderen veilig voelt en met respect behandeld wordt. Vanuit mijn rol als vertrouwenspersoon probeer ik een bijdrage te leveren aan het welzijn van de werknemers die zich dagelijks voor transport en logistiek inzetten."

Sectorale vertrouwenspersonen voeren opvanggesprekken met de melder. Deze gesprekken zijn vaak in verschillende fases te verdelen

  1. De melder krijgt de gelegenheid om zijn/haar verhaal te vertellen. Even alles kwijt kunnen is vaak al genoeg. Vaak blijft het bij 1 gesprek, maar soms zijn er meerdere gesprekken nodig.
  2. De vertrouwenspersoon zal vragen stellen om erachter te komen wat precies het probleem is.
  3. Nadat het hele verhaal is verteld, wordt besproken of en wat de melder verder met zijn verhaal wil doen. Er worden hierbij verschillende mogelijkheden besproken.
  4. De vertrouwenspersoon staat naast de melder en begeleid en ondersteunt waar nodig.
  5. Aan het eind van ieder gesprek wordt nagevraagd of de melder verder kan met het zetten van vervolgstappen of de situatie kan afsluiten.
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Kom je er zelf niet uit?

Meld ongewenst gedrag bij de vertrouwenspersoon van STL!

Bel: 06-23559402

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: